ΓΚΑΝΑ: ΟΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

|

Ghana

.

June 1, 2010

|

Το Ίδρυμα του Δρόµου προς την Ευτυχία ξεκίνησε πρόσφατα την εκστρατεία του στη χώρα της Γκάνα, στην Αφρική, με τη διεξαγωγή ενός σεμιναρίου σε ένα γυμνάσιο που χτίστηκε από τους πολίτες μιας μικρής κοινότητας. Οι πολίτες της πόλης και το προσωπικό του σχολείου είχαν συνειδητοποιήσει μια αύξηση στην εγκληματικότητα των νέων. Μετά από προσεκτική σκέψη, ανήγγειλαν ότι είχαν επιλέξει να διεξάγουν μια εκστρατεία του Δρόμου προς την Ευτυχία ως μέσο για να μειώσουν το ποσοστό εγκληματικότητας και για να φέρουν μια αίσθηση ελπίδας και ευτυχίας σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, υπήρξε μια έντονη ανταλλαγή μεταξύ των διδασκόντων, του διοικητικού προσωπικού και των μαθητών σχετικά με τα είκοσι ένα διδάγματα του Δρόμου προς την Ευτυχία. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν να ενσωματώσουν τις πληροφορίες από αυτή την εκστρατεία στις τάξεις τους επίσης.

Στην εκδήλωση, επίσης, είδαν μαθητές να φορούν με περηφάνια μπλουζάκια «Να Είσαι Ικανός» (δίδαγμα 17), καθώς αναλαμβάνουν τώρα ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των κανόνων τόσο στο σχολείο τους όσο και στη ζωή στο σπίτι. Κατά συνέπεια, το μήνυμα για το πρόγραμμα τώρα εξαπλώνεται, με άλλα σχολεία να ζητούν με ποιον τρόπο μπορούν να συμμετάσχουν στο Δρόμο προς την Ευτυχία. Η επόμενη φάση της εκστρατείας στη Γκάνα απαιτεί τουλάχιστον 2.000 βιβλιαράκια στα Αγγλικά και τα Ίουι, μία από τις αυθεντικές ντόπιες γλώσσες που ομιλούνται στις ορεινές κοινότητες της Γκάνας.